Ez a Web Site Kaskötő István tulajdona.

Alapitva 2002. október 20.
Az előző évek számait töröltük.
Kiadványunk hazai és külföldön élő magyar alkotók műveit kívánja eljuttatni a magyarul olvasó közönséghez szerte a világon. Klasszikusok, hivatásos kortárs szerzők művei mellett tehetséges amatőrök munkáit is, megmérettetési lehetőséget teremtve a számukra, mert minden írói törekvésen túl végül is olvasója teszi az írót igazán íróvá.

"Ad-e hangot az erdőben kidőlt fa, ha senki sem hallja?"

...
....
Szépirodalmi Folyóirat
"Szépszó és Értelem"
2018. február 1.
XVII. évfolyam 2. szám.
Kiadó-Szerkesztő: Kaskötő István
G. Ferenczy Hanna
Február

.......
Tintában oldott
encián az ég,
hóban guggolnak
a sárga házak,
rőt napsütésben
arannyá válnak,
s az eresz alatt
csillog a jég.

Borzongó tyúkok
a kazal tövén
szemük lehunyva
melegre várnak – 
fenn a magasban
csak varjak szállnak
károgva, lomhán
éjfeketén.
Kiadó-Szerkesztő: Kaskötő István


Dési-Huber István: A tömeg.