Ez a Web Site Kaskötő István tulajdona.
Alapitva 2002. október 20.
2015. január 10.
XIV. évfolyam 1. szám
Kiadó-Szerkesztő: Kaskötő István
Az előző évek számait töröltük.
Kiadványunk hazai és külföldön élő magyar alkotók műveit kívánja eljuttatni a magyarul olvasó közönséghez szerte a világon. Klasszikusok, hivatásos kortárs szerzők művei mellett tehetséges amatőrök munkáit is, megmérettetési lehetőséget teremtve a számukra, mert minden írói törekvésen túl végül is olvasója teszi az írót igazán íróvá.

"Ad-e hangot az erdőben kidőlt  fa, ha senki sem hallja?"

Szépirodalmi Folyóirat
...
....
Lászlóffy Csaba
Parafrázis

Innen, irodalommagasból
törölni mindent, mi létfontosságú volt.

Az Isten ha kibírta annyi ideje, nos,
okos diétával (mert okádhatnékotok van
a formáját vesztett pöffeszkedő világtól),
borral, versekkel jóllakhatnátok legalább.

Havas csendben ki hallja meg, ha holmi
badarsággal riasztod el a koholt idillt?
Nincs más menedék, mint bevallani,
hogy nem lesz több diadal.
Elég a visszaúton leroskadni, midőn már
az üresen kopogó csont is nehéz teher.

Legkönyörületesebb béke visszasüllyedni
a közöny alá – de van-e hová?

2015. január 2.


Gazdag válogatás Lászlóffy Csabától
a "kortársak, mesterek" oldalon.
"Szépszó és Értelem"
Szépirodalmi Foyóirat
"Szépszó és Értelem"
2015. március 10.
XIV. évfolyam 3. szám.
Kiadó- Szerkesztő: Kaskötő István
Duray Tibor: Hunyadi tér.